Lärarexamen

Skriftlig fråga 2015/16:681 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Det råder brist på lärare i vissa ämnen. Därför lägger regeringen fram ett förslag om att införa försöksverksamhet för att skapa möjlighet för personer som inte uppfyller skollagens krav på legitimation och behörighet att arbeta som lärare (prop. 2015/16:23 Anställning under viss kompletterande utbildning, bet. 2015/16:UbU8).

Förutom att det finns ett behov av att få in fler lärare i läraryrket finns det även behov av att tillvarata de lärare som redan har avlagt en lärarexamen. Det finns de som har läst i många år, kanske med studielån, och man kan låta dem få sin lärarexamen validerad till dagens utbildning.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin om regeringen i samband med detta förslag också kommer att se till att de lärare som redan har sina examina från tidigare nu också kan få sin lärarlegitimation på grundval av det som gällde vid tidpunkten för avlagd examen.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-01-25 Överlämnad: 2016-01-25 Anmäld: 2016-01-26 Svarsdatum: 2016-02-03 Sista svarsdatum: 2016-02-03
Svar på skriftlig fråga