Lärares arbetsmiljö

Skriftlig fråga 2017/18:920 av Erik Andersson (M)

Erik Andersson (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

I en arbetsmiljöundersökning från Lärarnas Riksförbund uppger var femte lärare att de går till sitt arbete med känslor av obehag inför risken att utsättas för hot, våld eller andra trakasserier. Även anmälningar om hot och våld mot lärare har ökat, men samma undersökning visar också att enbart vart tionde fall anmäls. Samtidigt uppger närmare hälften av lärarna att våldet i skolan ökar.

Skyddsombud har larmat om incidenter där lärare och anställda vid skolor har fått utstå kränkningar och verbala attacker. Det finns också exempel där elever bär med sig vapen och skapar en otrygg miljö. Tyvärr är inte en otrygg arbetsmiljö enbart kopplad till relationen mellan lärare och elever, utan det finns även talande exempel där lärare har fått utstå hot och våld från föräldrar och anhöriga.

Under våren 2017 presenterade Arbetsmiljöverket en rapport enligt vilken en av de största bristerna ute i landets grund- och gymnasieskolor är just hot och våld. Rapporten visar även att det finns mer att önska kring arbetet med hot och våld. Exempelvis behöver arbetet med riskbedömningar i förebyggande syfte, säkerhetsrutiner samt information om hur man ska agera i en akut hot- eller våldssituation förbättras.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att lärares arbetsmiljö förbättras vad gäller hot och våld?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-02-28 Överlämnad: 2018-03-01 Anmäld: 2018-03-02 Svarsdatum: 2018-03-07 Sista svarsdatum: 2018-03-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga