lärarbristen

Skriftlig fråga 1999/2000:977 av Larsson, Maria (kd)

Larsson, Maria (kd)

den 19 maj

Fråga 1999/2000:977

av Maria Larsson (kd) till utbildningsminister Thomas Östros om lärarbristen

Antalet obehöriga lärare har ökat med 10 % sedan förra året. Sammanlagt är 24 000 lärare obehöriga inom skolan, enligt statistik från Lärarförbundet.

35 % av lärarna i grundskolan kommer att pensioneras den närmaste tioårsperioden. Många lärarutbildningar står med tomma platser framför allt på MA/NO-linjen. Lärare är den kategori som har flest långtidssjukskrivningar relaterade till stress och utbrändhet inom TCO-kollektivet.

Svensk skola står inför en svårhanterlig framtid om inte bristen på behöriga lärare snabbt åtgärdas.

Vilka åtgärder avser ministern vidta med anledning av den accelererande bristen på behöriga lärare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-05-19 Besvarad: 2000-05-24 Anmäld: 2000-05-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-05-24)