Lärarbrist

Skriftlig fråga 2017/18:942 av Maria Stockhaus (M)

Maria Stockhaus (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Den 28 februari presenterade Svenskt Näringsliv en rapport som visar att bara hälften av lärarna som är verksamma vid friskolor skulle söka sig till en kommunal skola om deras nuvarande skola skulle tvingas att stänga.

Regeringens förslag om vinstbegränsningar riskerar att slå ut många friskolor. Om skolorna tvingas att stänga skulle i så fall endast hälften av lärarna söka sig till en kommunal skola. Det innebär att omkring 11 000 lärare skulle söka sig bort från skolan om regeringens politik blir verklighet – detta i ett läge när lärarbristen redan är allvarlig, både på kort och på lång sikt.

Min fråga till utbildningsministern blir därför:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att lärarbristen inte ökar om regeringens politik genomförs?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-03-01 Överlämnad: 2018-03-01 Anmäld: 2018-03-02 Svarsdatum: 2018-03-07 Sista svarsdatum: 2018-03-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga