Lärande för hållbar utveckling

Skriftlig fråga 2014/15:466 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

I internationella sammanhang framställs Sverige ofta som en förebild då det gäller lärande för hållbar utveckling (ESD). Detta beror med stor sannolikhet på att inriktningen mot lärande för hållbar utveckling sedan många år finns inskrivet i olika styrdokument på utbildningsområdet, alltifrån läroplanen i förskolan till högskolelagen. År 2009 antog alliansregeringen dessutom en strategi för entreprenörskap på utbildningsområdet, en strategi som i många delar sammanfaller med syftet med lärande för hållbar utveckling.

För att tydliggöra vilken effekt styrdokumentens formulering om ESD och entreprenöriellt lärande har fått på utbildningsområdet är det viktigt att följa upp detta. Det gäller ju att lärande för hållbar utveckling och entreprenöriellt lärande inte bara blir vackra honnörsord i olika styrdokument utan att det faktiskt leder utvecklingen i önskvärd riktning och att elever och studenter faktiskt tar till sig såväl ny kunskap som ett nytt förhållningssätt. Jag förutsätter att utbildningsministern delar denna uppfattning.

 

Med hänvisning till ovanstående undrar jag: Vilka initiativ kommer utbildningsminister Gustav Fridolin att ta för att skyndsamt utvärdera effekterna och resultaten av ESD och entreprenöriellt lärande?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-04-27 Överlämnad: 2015-04-27 Anmäld: 2015-04-28 Sista svarsdatum: 2015-05-06 Svarsdatum: 2015-05-13
Svar på skriftlig fråga