Lärande för hållbar utveckling

Skriftlig fråga 2008/09:62 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 3 oktober

Fråga

2008/09:62 Lärande för hållbar utveckling

av Peter Hultqvist (s)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

I samband med nedläggningen av Myndigheten för skolutveckling så övergår ansvaret för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling till Skolverket. Till denna utmärkelse så finns ett riksomfattande nätverk kopplat. I sin tur har detta nätverk fått stöd för sitt arbete via Myndigheten för skolutveckling.

Arbetet med hållbar utveckling på skolor och förskolor är kopplat till beslut och skrivelser från FN, EU och Svenska Unescorådet. I läroplanen och en mängd styrdokument finns också vikten av att arbeta med den hållbara utvecklingen markerad.

I nätverket runt utmärkelsen och bland många tjänstemän i kommunerna som arbetat intensivt för att förverkliga utmärkelsens syften så finns nu en stor oro. Den handlar om den nya organisationens förmåga att prioritera, driva på och verkligen utgöra ett stöd i dels det viktiga arbetet för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling, dels arbetet med hållbarhetsfrågorna i skola och förskola.

Min fråga till ministern är:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att Skolverket ska vara en pådrivande kraft som utgör ett stöd för och uppfyller intentionerna bakom både utmärkelsen Skola för hållbar utveckling och lärandet för hållbar utveckling?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-10-03 Anmäld: 2008-10-07 Besvarad: 2008-10-08 Svar anmält: 2008-10-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-10-08)