Lantmäteriverket

Skriftlig fråga 1997/98:32 av Hellberg, Owe (v)

Hellberg, Owe (v)
Fråga 1997/98:32 av Owe Hellberg (v) till inrikesministern om Lantmäteriverket

I budgetpropositionen uppmärksammar regeringen den mycket omfattande förändringen inom Lantmäteriverket och vill tills vidare avvakta med ett beslut om fortsatt bolagisering av produktionen av landskapsinformation. Sämre är det dock att de stora besparingarna kvarstår och därmed personalminskningar som skall ske under 1997-1998, ca 750 personer. Under 1996 försvann ca 145 arbetstillfällen. Besparingen inför 1998 är 75 miljoner kronor. Dessutom kommer troligtvis 1997 års budget överskridas med ca 30 miljoner kronor, vilket också påverkar budgeten. Sammanslagningen av Statens lantmäteriverk och Centralnämnden för fastighetsdata är en betydligt större förändring än t.ex. sammanslagningen till Skånelän eller Västra Götalands län, personalmässigt. Sparkraven för Västra Götalands län har halverats och för Skånelän skjutits upp tidsmässigt. Enligt uppgift i medier, så skall den stora neddragningen av personal ske genom att ny teknik införs. Den sägs leda till att en anställd i fortsättningen skall utföra tre fyra anställdas arbete. Den nya tekniken kräver kraftiga och kostsamma investeringar, vilket kan leda till ytterligare personalnedskärningar och sämre möjligheter att utveckla andra databaser inom kart- och fastighetsområdet och därmed missade affärsmöjligheter. Den nya tekniken finns dessutom inte tillgänglig i dag hos Lantmäteriverket. Modellen kommer från USA och har där i 70-80 % misslyckats eller avbrutits i förtid, när man försökt att införa den.

Vad avser ministern göra för att lindra sparkraven när det gäller Lantmäteriverkets verksamhet, för att därmed förhindra förhastade beslut som kan bli kostsamma på sikt?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1997-09-30 Anmäld: 1997-10-06 Besvarad: 1997-10-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga