Lantmäteriverket och ansvaret för förrättningsansökningar

Skriftlig fråga 1997/98:244 av Löfgren, Ulla (m)

Löfgren, Ulla (m)
Fråga 1997/98:244 av Ulla Löfgren (m) till inrikesministern om Lantmäteriverket och ansvaret för förrättningsansökningar

Den 1 januari 1998 övertar Lantmäteriverket förrättningsansökningar för de vägföreningar som önskar övergå till ny lagstiftning. Övertagandet sker från länsstyrelserna. I tidigare ordning har kostnaderna förenade med övergång till ny lagstiftning och ny stadga varit låga eller obefintliga.

Genom att använda ett enklare förrättningsförfarande kan många föreningar slippa betala de ganska dryga kostnader som är förenliga med förrättningssammanträden. I normalfallet handlar det då om att en vägförenings stadgar fastställs enär de är baserade på i övrigt väl upprättade protokoll. Det finns dock en risk att kostnaderna för vägföreningar kommer att stiga då Lantmäteriverket övertar ansvaret för förrättningsansökningarna. Detta trots att förfarandet inte skiljer sig mellan Lantmäteriverket och länsstyrelserna.

Det är möjligt att använda schabloniserade metoder, och därmed också förhindra en hög avgift, vid fastställande av nya stadgar i vägföreningar som lämnar lagen om enskilda vägar och går in i anläggningslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter.

Vad avser statsrådet göra för att hålla kostnaderna nere när Lantmäteriverket övertar ansvaret för förrättningsansökningar?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1997-12-09 Anmäld: 1997-12-15 Besvarad: 1997-12-17
Svar på skriftlig fråga