lantmäteriets prissättning

Skriftlig fråga 2001/02:1578 av Jonsson, Elver (fp)

Jonsson, Elver (fp)

den 30 augusti

Fråga 2001/02:1578

av Elver Jonsson (fp) till statsrådet Lars-Erik Lövdén om Lantmäteriets prissättning

Det statliga Lantmäteriet driver sin uppdragsverksamhet i en del som kallas Metria. Denna organisation har visat sig ha svagheter. Det anförs bl.a. att det är oklart vad som är myndighetsuppgifter och vad som är uppdragsverksamhet inom Metria. Verksamheten ligger ibland i en gråzon mellan offentlig och privat verksamhet. Detta är något som t.ex. konkurrensverket pekat på.

Det torde därför vara bra om Lantmäteriet kunde renodla sina roller och allt mer tydligt avknoppa uppdragsverksamheten. Statskontoret har t.ex. pekat på att uppdragsverksamheten inom de regionala Lantmäterimyndigheterna bör bolagiseras.

Med hänvisning till det anförda skulle jag vilja ställa följande fråga till statsrådet:

Är statsrådet beredd att vidta åtgärder så att Metria särskiljs från den övriga verksamheten på Lantmäteriet och besvärande oklarheter undanröjs?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-08-30 Besvarad: 2002-09-11 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-09-11)