lantbrevbäring

Skriftlig fråga 1998/99:250 av Adolfsson, Carina (s)

Adolfsson, Carina (s)
Fråga 1998/99:250 av Carina Adolfsson (s) till näringsministern om lantbrevbäring

den 15 januari

Det föreligger ett utredningsförslag om att förändra kassaservicen på lantbrevbäringen. Kassaservicen som i dag utförs som service fem dagar i veckan skulle enligt utredningsförslaget övergå till fem dagar i månaden, i praktiken en dag i veckan. För glesbygden är detta förslag förödande, särskilt för de äldre, ensamstående och småföretagare. Risken för rån skulle förmodligen öka. Redan i dag har många av landets kommuner stora problem med avflyttningen, främst i glesbygd. Skall man då ytterligare försämra servicen? Av Kronobergs åtta kommuner är det endast en (Växjö) som visar positiva siffror vad det gäller inflyttning. Länet totalt minskar. I Kronoberg är 27 900 hushåll beroende av service från lantbrevbäring. I utredningen föreslås att exempelvis livsmedelsbutiker eller bensinmackar skall erbjuda olika typer av bankservice, men i dag finns det ytterst få butiker på landsbygden. Hela Sverige skall leva och avfolkningen av landsbygden skall motverkas, det står att läsa i regeringsförklaringen.

Avser näringsministern att verka för att det inte görs försämringar så att landsbygden avfolkas totalt?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-01-15 Anmäld: 1999-01-19 Besvarad: 1999-01-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga