Lantbrevbärarservice

Skriftlig fråga 2005/06:1458 av Petersson, Helene (s)

Petersson, Helene (s)

den 21 april

Fråga 2005/06:1458 av Helene Petersson (s) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Lantbrevbärarservice

En väl fungerande lantbrevbärarservice är en nödvändig förutsättning för en levande landsbygd. Inte minst för äldre har lantbrevbärarservicen stor betydelse. Enligt information som jag har fått har servicen försämrats i ett viktigt avseende. Tidigare har lantbrevbäraren alltid tagit med sig rek och paket. Det gör man inte längre, vilket innebär att människor tvingas åka flera mil för att hämta försändelserna eller ringa till posten för att få sitt paket hemsänt, vilket kan vålla problem framför allt för äldre på landsbygden.

Mot den bakgrunden vill jag fråga statsrådet vilka åtgärder hon är beredd att vidta för att även i framtiden garantera en väl fungerande lantbrevbärarservice.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-04-21 Anmäld: 2006-04-21 Besvarad: 2006-04-26 Svar anmält: 2006-04-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-04-26)