länsstyrelserna och 2000-årsskiftet

Skriftlig fråga 1998/99:47 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)
Fråga 1998/99:47 av Carina Hägg (s) till näringsministern om länsstyrelserna och 2000-årsskiftet

den 6 november

Det pågår runt om i vårt land såväl som i vår omvärld ett stort arbete med att anpassa de stora systemen med s.k. inbäddad teknik till skiftet vid år 2000. Statskontoret samlar in bedömningar till regeringen av myndigheternas anpassningsarbete. Vid den senaste bedömningen konstaterades att av de 53 undersökta genomförs arbetet i stort sett på ett engagerat och kompetent sätt. Men än återstår många frågor kring t.ex. funktionerna fjärrvärme, radio och telefon, trygghetslarm, kommunernas åtgärder och hur Sveriges ekonomi kan komma att påverkas.

Andra frågor som återstår handlar om så påtagligt gränsöverskridande faror som hälsovådliga utsläpp och där inkluderar jag även hotet om radioaktiva utsläpp från anläggningar som inte hinner säkras fullt ut. Problemets vidd gör att situationen är svåröverblickbar och kräver samarbete med representanter från mångskiftande samhällsområden.

Dock behövs inte bara svar på mina frågor ovan utan också ett direktiv som ger länsstyrelserna samordningsansvar i länen. Nuvarande avgränsade uppdrag till länsstyrelserna bör utvidgas till ett heltäckande ansvar för bedömning av läget inför år 2000 totalt i länen. I dag kan jag som politiker inte ens bilda mig en uppfattning om läget i mitt hemlän, Jönköpings län.

Min fråga till statsrådet är om denna vidtagit åtgärder för att vidga länsstyrelsernas ansvar för skiftet år 2000.

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-11-06 Anmäld: 1998-11-09 Besvarad: 1998-11-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga