länsstyrelseanslag för 1997

Skriftlig fråga 1997/98:79 av Hellberg, Owe (v)

Hellberg, Owe (v)
Fråga 1997/98:79 av Owe Hellberg (v) till näringsministern om länsstyrelseanslag för 1997

Regeringen vill att riksdagen skall godkänna en indragning av redan tidigare beslutade medel till länsstyrelserna för 1997. Anslagen gäller medel för regionalpolitisk verksamhet. Regeringen har bedömt att 500 miljoner kronor av 2 miljarder kronor som finns som anslagsbehållningar, kan dras in för att senare omfördelas på nytt. Detta verkar ha skett utan samråd med berörda länsstyrelser, som de flesta har en annan syn på vad som är möjligt att göra. Att inte samråda i sådana här ärenden med berörda parter är under all kritik. Flera länsstyrelser kommer att få stoppa planerade projekt redan i år, andra får svårt att uppfylla de åtaganden man tänkt göra under 1998 och 1999. I Gävleborgs län gäller det senare förhållandet. Länet förlorar 38,4 miljoner kronor av de 95 miljoner kronor som var årets tilldelning. Om inte Gävleborgs län får motsvarande medel ur den pott på 500 miljoner kronor som regeringen vill omfördela så kommer viktiga projekt att stoppas.

Med anledning av detta ställs följande fråga:

Kommer ministern se till att Gävleborgs län får "sina" medel, ur den pott om 500 miljoner kronor regeringen avser omfördela, för att man i länet skall kunna genomföra viktiga regionala projekt?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1997-10-23 Anmäld: 1997-10-27 Besvarad: 1997-11-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga