Långtidsarbetslöshet bland äldre

Skriftlig fråga 2020/21:2805 av Arman Teimouri (L)

Arman Teimouri (L)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Enligt statistik från SCB steg arbetslösheten i åldersgruppen 55 till 64 år med 4 procentenheter mellan januari 2020 och januari 2021. Siffrorna bör tolkas med försiktighet till följd av att SCB:s statistik genomgår en anpassning till EU:s nya ramlag, men utan att låsa fast oss i decimaler kan vi konstatera att coronakrisen har slagit hårt mot äldres utsikter på arbetsmarknaden. Långtidsarbetslösa äldre ökar markant, och åldersgruppen har betydligt längre inskrivningstider jämfört med yngre åldersgrupper.

Arbetsförmedlingen har under lång tid bedömt att äldre arbetssökande i genomsnitt har svagare konkurrensförmåga på arbetsmarknaden och att ålder är en faktor som har stor påverkan på arbetslösas möjligheter att få jobb. Dessutom bekräftar Riksrevisionens granskning Arbetssökande över 55 år – regeringens och Arbetsförmedlingens styrning och prioriteringar att äldre arbetssökande löper större risk än unga att fastna i arbetslöshet. Trots denna vetskap avspeglas detta varken i regeringens styrning av Arbetsförmedlingen eller i Arbetsförmedlingens prioriteringar.

Mest allvarligt är att många inom åldersgruppen har akademisk utbildning. Svensk arbetsmarknad går därför miste om både kunskap och erfarenhet. Det har inte Sverige råd med. De som vill och kan – och de ökar i antal – får inte förhindras att fortsätta i arbetslivet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att stoppa den mycket negativa utvecklingen när det gäller långtidsarbetslöshet bland årsrika?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-05-10 Överlämnad: 2021-05-11 Anmäld: 2021-05-18 Svarsdatum: 2021-05-19 Sista svarsdatum: 2021-05-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga