långsiktiga, stabila spelregler på bostadsmarknaden

Skriftlig fråga 2003/04:1586 av Hellberg, Owe (v)

Hellberg, Owe (v)

den 31 augusti

Fråga 2003/04:1586

av Owe Hellberg (v) till statsrådet Lars-Erik Lövdén om långsiktiga, stabila spelregler på bostadsmarknaden

Sedan 1998 har antalet kommuner med bostadsbrist ökat från 7 % till 37 % (109), trots goda statsfinanser och ett gott konjunkturläge. Två tredjedelar av landets befolkning bor i dessa kommuner och i till exempel Mälardalsområdet sägs det i en färsk rapport från regionens länsstyrelser att det behöver byggas 20 000 bostäder de närmaste 25@30 åren, men det byggs knappt hälften. Om byggandet inte tar fart, säger rapporten, hotar bland annat hämmad ekonomisk tillväxt, ökad segregation, samt minskad rörlighet på arbets- och bostadsmarknaden. Regeringen har utlovat långsiktiga, stabila spelregler för bostadsmarknaden från och med 2007 och har därför tillsatt en intern grupp på Finansdepartementet för att lägga fram sådana förslag. Det som oroar är att gruppen jobbar utan tydliga officiella direktiv, så inriktningen på de nya spelreglerna är okända för bostadsmarknadens parter och övriga partier i riksdagen. Målet om att bygga 120 000 bostäder försvann ur budgetpropositionen våren 2004, då regeringen insett att det inte kommer att uppfyllas. Vilka ambitioner som regeringen har för bostadspolitiken efter år 2006 är i allra högsta grad okända då de flesta insatser som gjorts under de senaste åren upphör i och med utgången av år 2006.

Min fråga till statsrådet Lars-Erik Lövdén blir då följande:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att stabila spelregler på bostadsmarknaden ska få en bred parlamentarisk uppslutning och därmed vara hållbara på längre sikt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-08-31 Anmäld: 2004-09-14 Besvarad: 2004-09-14 Svar anmält: 2004-09-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-09-14)