Långsiktiga regler för biodrivmedel

Skriftlig fråga 2019/20:555 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Alla de företag och offentliga verksamheter som jag möter sätter frågan om långsiktiga spelregler överst på önskelistan till politiker.

Det är därför ytterst olyckligt att EU med jämna mellanrum ska känna sig kallade att pröva skattenivån på höginblandade biodrivmedel som HVO100 och etanol. Årsskiftet 2020/21 är det åter dags. Enligt uppgift från Energimyndigheten finns det för närvarande stor risk att skattebefrielsen kommer att försvinna för ovannämnda biodrivmedel. Detta kommer att göra det avsevärt svårare att nå klimatmålen för transportsektorn eftersom det berör många bussföretag och åkerier och i hög utsträckning även kollektivtrafiken. Enligt uppgift skulle till exempel HVO100 kosta 27 kronor per liter om skattebefrielsen försvinner. Av kostnadsskäl är risken därmed stor att nyttjarna återgår till att använda fossila bränslen.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att övertyga EU dels om vikten av långsiktighet för de villkor som gäller för höginblandade biodrivmedel, dels om behovet av en fortsatt förlängning av skattebefrielse för dessa?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-05 Överlämnad: 2019-12-06 Anmäld: 2019-12-09 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18
Svar på skriftlig fråga