Långsiktiga energibesked till basindustrin

Skriftlig fråga 2008/09:292 av Axelsson, Lennart (s)

Axelsson, Lennart (s)

den 24 november

Fråga

2008/09:292 Långsiktiga energibesked till basindustrin

av Lennart Axelsson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Jag har under den senaste tiden vid ett par tillfällen träffat representanter för pappersindustrin i Örebro län, senast på ett välbesökt möte med anställda på Korsnäs Frövi. Pappersindustrin tillhör en av de branscher som är väldigt hårt trängd av allt högre priser på energi och råvaror. Varsel kommer även här i allt tätare takt. Ett väldigt klart besked från dessa träffar är behovet av långsiktiga partiövergripande besked om landets framtida energiförsörjning. Det är nu två år sedan Centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande energiöverenskommelsen med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Det har med tiden visat sig att detta resulterat i att den breda energipolitiken ersatts med en lamslående och passiv borgerlig energikompromiss. Fundamentet i den borgerliga energikompromissen var nämligen att inget beslut skulle tas om kärnkraften under de fyra åren fram till 2010. I övrigt skulle inget röras. Det är allvarligt, inte så mycket för den politiska samsynen som sådan, utan för våra möjligheter att skapa fler nya jobb i Sverige. En god och långsiktigt hållbar energitillförsel till företag och hushåll är en förutsättning för att vi ska kunna öka sysselsättningen utan att vi förstör vår miljö eller vårt klimat. Därför är det viktigt att svenska företag och deras anställda inte behöver känna osäkerhet inför framtiden, utan att tillgång till hållbar energi är en given förutsättning. Stora investeringar kräver framförhållning och tydliga spelregler. Därför ökar otåligheten bland såväl basindustrin som energiföretagen. Kraven på en bred energipolitisk uppgörelse växer sig starkare.

Är näringsministern nu beredd att ta initiativ till en partiövergripande diskussion om den framtida energipolitiken som kan ge våra basindustrier och deras anställda klara och långsiktiga besked?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-11-24 Anmäld: 2008-11-24 Besvarad: 2008-12-03 Svar anmält: 2008-12-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-12-03)