Längre lördagsöppet på Systembolaget

Skriftlig fråga 2021/22:1111 av Pontus Andersson (SD)

Pontus Andersson (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

I september 2021 väckte bolagsledningen för Systembolaget frågan om förlängda öppettider på lördagar eftersom det ”utifrån omvärldsförändringar i termer av exempelvis öppettider generellt och bolagets legitimitet finns behov av att i vissa butiker utöka öppettiderna på lördagar till senare än klockan 15”.

 

En sådan förändring kräver ett riksdagsbeslut, och Systembolaget ville därför att frågan skulle lyftas i riksdagen. Förslaget om att lyfta frågan i riksdagen fick dessvärre nobben.

Sverige har en historia av en alkoholpolitik som sett ur ett omvärldsperspektiv är och har varit extremt begränsad. Trots detta finns det inte mycket som talar för att svenskar därför skulle ha en bättre relation till alkohol än folk i andra länder, vilka ofta har en betydligt mer liberal alkoholpolitik än vad vi har.

Min uppfattning är dessutom att regeringen sänder ut dubbla signaler om myndighetsålderns betydelse när de å ena sidan vill sänka åldersgränsen för könsbyte till 12 år, å andra sidan inte ens vill låta riksdagen pröva frågan om att tillåta personer över 20 år att handla alkohol efter klockan 15 på lördagar.

Ur ett demokratiperspektiv finner jag det märkligt att regeringen på ett godtyckligt sätt valt att negligera ett statligt bolags bedömning om hur de själva menar att de på ett bättre sätt skulle kunna driva sina butiker. Oavsett vad regeringen anser om sakfrågan så vore det enda rimliga, men det framför allt mest demokratiska, att riksdagen får pröva frågan.

Med anledning av ovanstående väljer jag att ställa följande fråga till socialminister Lena Hallengren:

 

Varför har ministern och regeringen valt att inte gå vidare med förslaget om längre lördagsöppet på Systembolaget?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-02-16 Överlämnad: 2022-02-17 Anmäld: 2022-02-18 Svarsdatum: 2022-02-23 Sista svarsdatum: 2022-02-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga