Längre handläggningstider för vapenlicenser

Skriftlig fråga 2017/18:651 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Den 1 februari–30 april gäller en tillfällig vapenamnesti.

Polisen har tidigare aviserat att handläggningen av vanliga vapenlicenser kommer att bli längre under amnestitiden.

Det är redan i dag långa handläggningstider för vapenlicenser, och de kan då ytterligare förlängas under nästan tre månaders amnestitid.

De jägare och skyttar som måste kunna byta eller köpa nya vapen under denna tid blir då ännu mer drabbade än tidigare.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

Avser ministern att på något sätt lindra effekterna av detta problem under amnestitiden och också minska de långa handläggningstiderna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-01-24 Överlämnad: 2018-01-25 Anmäld: 2018-01-26 Svarsdatum: 2018-01-31 Sista svarsdatum: 2018-01-31
Svar på skriftlig fråga