Långa handläggningstider för plantering på jordbruksmark

Skriftlig fråga 2016/17:93 av Mikael Eskilandersson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

I dag krävs tillstånd för att ta jordbruksmark ur produktion, vilket oftast görs inför att denna ska planteras och därmed blir skogsmark. Senare års allt sämre lönsamhet i jordbruket tillsammans med en usel jordbrukspolitik har lett till att många tidigare jordbrukare tvingas lägga ned och ställa om marken till något med bättre lönsamhet. Dock krävs det tillstånd för att ta jordbruksmark ur produktion, vilket man ansöker om hos länsstyrelsen. Tillstånd tar minst åtta månader att få, ibland längre. Det är en orimligt lång handläggningstid om man till exempel jämför med anmälan om avverkning, som behandlas inom sex veckor.

Den stora skillnaden i handläggningstider kan inte försvaras utifrån att det skulle krävas mer arbete från länsstyrelsens sida. Den långa handläggningstiden gör att omställningar ibland försenas, vilket i sin tur gör att marken står outnyttjad under ett helt år, enbart på grund av länsstyrelsens långa handläggningstid. Detta är varken bra för den enskilda markägaren eller för Sverige som land.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

Avser statsrådet och regeringen att agera för att minska den långa handläggningstiden för tillstånd för att ta jordbruksmark ur produktion?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-10-11 Överlämnad: 2016-10-11 Anmäld: 2016-10-12 Sista svarsdatum: 2016-10-19 Svarsdatum: 2016-11-01
Svar på skriftlig fråga