Långa förarprovsköer och problem med fotografering inför proven

Skriftlig fråga 2012/13:667 av Holma, Siv (V)

Holma, Siv (V)

den 24 juli

Fråga

2012/13:667 Långa förarprovsköer och problem med fotografering inför proven

av Siv Holma (V)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Förarutbildningsbranschen i norra Sverige rapporterar att köerna för främst B-kort och släpvagnskort (så kallade kod 96-kort) är alltför långa och därmed begränsande för såväl allmänhet som god näringsverksamhet.

Körprov för personbil bokas för tidigast om drygt 50 dagar i Norrbotten. Väntetiden för teoriprovet är ca 40 dagar. Dessa köer för förarprov är inte längre ett högsäsongsproblem utan förekommer även under lågsäsong. Detta innebär att det blir svårt för körkortstagarna att planera sin utbildning på ett effektivt sätt, och det riskerar att fördyra och försvåra processen.

För kod 96-kort är väntetiderna för körprov också ca 50 dagar. De som inte kan göra prov inom rimlig tid får problem. Det finns en risk att man tvingas att ställa husvagnen och skåpbilen över sommaren och hösten, alternativt att köra olovligt och därmed utan fullt försäkringsskydd.

De nya reglerna för fotografering, som gäller från och med den 19 januari i år, har ytterligare problematiserat körkortsprocessen. Alla som ska genomföra prov ska fotografera sig hos Trafikverket Förarprov före provet. Automaterna finns ännu inte på samtliga provplatser, och de kan vara obemannade.

Problemen finns både i glesbygd och i storstadsområden, och många drabbas av onödiga fördyringar.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att korta förarprovsköerna och problemen med fotografering inför proven?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-07-24 Anmäld: 2013-08-15 Besvarad: 2013-08-19 Svar anmält: 2013-08-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-19)