Lång väntetid för säsongsarbetare

Skriftlig fråga 2019/20:370 av Katarina Brännström (M)

Katarina Brännström (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den svenska skogen är en av Sveriges allra viktigaste och största exportinkomster. Det svenska skogsbruket är i stort behov av kontinuerlig arbetskraft för exempelvis plantering och röjning av skog. Tyvärr är det mycket svårt att få denna arbetskraft i Sverige av olika skäl. För få är utbildade, många har pensionerats, och de arbetslösa vill nästan aldrig ens pröva på dessa jobb. Erfarenheterna från att anställa och utbilda nyanlända invandrare har tyvärr inte lyckats väl. Därför behövs arbetskraftsinvandring. Utan de utländska skogsvårdsarbetarna skulle inte heller skogsägarna kunna efterleva lagkraven på återbeskogning, som regelverket säger.

Att svenska företag kan rekrytera medarbetare med den kompetens som verksamheten kräver är avgörande för företagens konkurrenskraft. Det är mycket viktigt med en effektiv myndighetshantering av arbetstillstånd med snabbare handläggningstider och skäliga bedömningar som inte onödigt försvårar eller omöjliggör rekrytering av arbetskraft från tredje land. Tyvärr är väntetiderna upp mot åtta nio månader i dag, eftersom Migrationsverket har långa köer. Detta kan innebära att man inte får beslut om tillstånd förrän säsongen är över. När man ringer Migrationsverket är det upp till en timmes väntetid på svar, vilket verkar orimligt.

Arbetsgivarorganisationen Gröna Arbetsgivare varnar för allvarliga konsekvenser för branschen om arbetskraftsinvandringen begränsas. De flesta av de här företagen har i många år använt sig av utländsk arbetskraft utan större problem. Därför borde det kunna finnas rutiner som säkerställer att det fungerar.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är därför:

 

Vad gör ministern för att tillse att Migrationsverket har rimliga väntetider för tillstånd till utländsk arbetskraft, så att svenska företag kan få den kompetens de behöver i tid?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-13 Överlämnad: 2019-11-13 Anmäld: 2019-11-14 Svarsdatum: 2019-11-20 Sista svarsdatum: 2019-11-20
Svar på skriftlig fråga