Lång utredningstid beträffande betänkandet (SOU 2011:35) Bättre insatser vid missbruk och beroende

Skriftlig fråga 2011/12:468 av Petzäll, William (-)

Petzäll, William (-)

den 15 mars

Fråga

2011/12:468 Lång utredningstid beträffande betänkandet (SOU 2011:35) Bättre insatser vid missbruk och beroende

av William Petzäll (-)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Den 30 juni avslutade missbruksutredningen sitt arbete och den 15 oktober var slutdatumet för remissinstanserna att lämna synpunkter.

Betänkandet (SOU 2011:35) Bättre insatser vid missbruk och beroende, redogjorde för flera intressanta förslag och i många avseenden välbehövliga, sett till den föråldrade och i många fall helt ovetenskapliga tillika misslyckade beroendevård vi har i dag, tankar och förslag.

Utifrån dagens undermåliga beroendevård hade undertecknad sett en ökad prioritering i frågan, men inte heller när regeringen inte för så länge sedan planerade propositioner för det kommande året fanns tecken på att betänkandet skulle resultera i ett regeringsbeslut.

Det är med anledning av ovanstående beklämmande vad gäller den långa tid en sådan eftersatt, viktig fråga tar att utreda. Undertecknad delar den uppfattningen med flera auktoriteter på området som offentligt gått ut med farhågor om att det tyvärr inte kommer att bli mycket av ett så ambitiöst och viktigt genomarbetat arbete som betänkandet är.

Det går inte att enbart hänvisa varje gång frågan kommer upp till att det är under utredning. Regeringen i allmänhet och ansvarig minister i synnerhet har ett ansvar – det är dags att ta det ansvaret.

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga statsrådet när hon avser att regeringen ska presentera något utifrån betänkandet.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-03-15 Anmäld: 2012-03-15 Svar anmält: 2012-03-22 Besvarad: 2012-03-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-03-22)