Lång handläggningstid för vapenlicens

Skriftlig fråga 2016/17:1800 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Polismyndigheten har fått stor kritik från landets jägare och skyttar om de långa handläggningstiderna för vapenlicenser och även JO har varit mycket tydligt i sin kritik.

En handläggningstid ska ta max 30 dagar men kan ta i många fall långt över 5-6 månader.

Regeringen har bett polismyndigheten utreda detta och återkomma med förslag på åtgärder för att minska handläggningstiderna. Efter att utredningen presenterades och trots att man försökte använda ett nytt redovisningssätt med medianvärde i stället för genomsnittstiden på ett licensärende så hjälpte inte ens det för att polisen skulle klara av handläggningstiderna inom en rimlig tid.

Så trots utredningar som pekar på bristerna och trots kritik från JO och från landets jägare och skyttar händer inget konkret för att minska ner de långa handläggningstiderna för vapenlicenser. 

Sveriges har ca 619 000 vapenägare, de långa handläggningstiderna är ett stort problem för landets jägare att ha sina vapen klara till jaktsäsongen och landets skyttar kan hindras i sin träning och tävlingsverksamhet.

Redan i mars 2015 fick regeringen i uppdrag av riksdagen att se över reglerna för vapenlicenser, för att effektivisera handläggningen och minska handläggningstiderna. Därefter har ytterligare ett tillkännagivande riktats till regeringen för att korta ner de långa handläggningstiderna.

 

Min fråga till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson är:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att  JO:s krav på högst 30 dagars handläggningstid för en vapenlicens ska kunna uppfyllas? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-08-10 Överlämnad: 2017-08-14 Besvarad: 2017-08-28 Sista svarsdatum: 2017-08-28 Anmäld: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga