Landstrategi för Turkiet

Skriftlig fråga 2008/09:452 av Johnson, Jacob (v)

Johnson, Jacob (v)

den 22 december

Fråga

2008/09:452 Landstrategi för Turkiet

av Jacob Johnson (v)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Situationen för de mänskliga rättigheterna i Turkiet är oroande. Det sägs till exempel i en nyligen publicerad rapport från International Crisis Group att Global rankings show that Turkey is seriously underperforming in terms of development, rights, transparency and democracy. I detta läge är det viktigt att det svenska stödet för arbetet med mänskliga rättigheter fortsätter.

Sidas landstrategi för Turkiet gäller till och med detta års utgång. I nuvarande strategi, som alltså går ut om några veckor, ingår stöd till arbetet för mänskliga rättigheter i Turkiet. Enligt uppgift bereds frågan om en eventuellt ny landstrategi och dess innehåll för närvarande på Utrikesdepartementet.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Carl Bildt:

Avser ministern att ge direktiv till Sida om en landstrategi för Turkiet som inkluderar svenskt stöd till arbetet med mänskliga rättigheter?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-12-22 Svar anmält: 2009-01-13 Anmäld: 2009-01-13 Besvarad: 2009-01-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-01-13)