Landskapsskyltning

Skriftlig fråga 2017/18:1343 av Anders Åkesson (C)

Anders Åkesson (C)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Det finns kunskaps- och kulturskäl för att landskapsnamn och landskapsgränser ska leva vidare, till exempel i samband med byggande och anvisningar i samhällelig transportinfrastruktur. Detta skulle då kunna ske genom vägskyltning och som kartinformation.

Avseende vägskyltning ansvarar Trafikverket för detta och har för den skull ett mycket omfattande regelverk, vägmärkesförordningen som regeringen beslutar om, att hålla sig till.

I vägmärkesförordningen medges att stads-, kommun- och länsvapen får infogas i ett platsmärke. Likaså nämns i föreskrifter utmärkning av kommun- och länsgränser.

Detta regelverk förhåller sig Trafikverket till och medger därför vid framställan inte skyltning vid passering av landskapsgräns eller som markering i ett platsmärke.

Mot bakgrund av att vi sedan många år tillämpar ett nytt regelverk avseende brun/vit skyltning med ordnade anvisningar till besöksmål etcetera framstår det som ologiskt att inte även, och av delvis samma skäl som vi anammat brun/vit skyltning, på motsvarande sätt anvisar passage av och upplysning om landskapsgränser.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Är statsrådet beredd att se över vägmärkesförordningen i syfte att medge skyltning av landskapsgränser?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-23 Överlämnad: 2018-05-23 Anmäld: 2018-05-24 Svarsdatum: 2018-05-30 Sista svarsdatum: 2018-05-30
Svar på skriftlig fråga