Landshövding i Värmland

Skriftlig fråga 2018/19:939 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Landshövdingen är regeringens främsta ställföreträdare i länet och därmed regeringens förlängda arm ut i de lokala förhållanden som råder i våra 21 län.

Sedan i februari i år har Värmland dock stått utan landshövding, och än så länge har vi inte fått några konkreta svar på när en ny är tänkt att utses. Att en ny landshövding i Värmland inte har utsetts än innebär att Värmland tappar kraft och fart inom viktiga näringslivsfrågor, infrastrukturfrågor och jakt- och rovdjurspolitiken, vilket skadar länet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

När avser regeringen att utse en ny landshövding för Värmlands län?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-02 Överlämnad: 2019-09-03 Anmäld: 2019-09-05 Svarsdatum: 2019-09-11 Sista svarsdatum: 2019-09-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga