Landshövding i Kalmar

Skriftlig fråga 2011/12:18 av Hallengren, Lena (S)

Hallengren, Lena (S)

den 28 september

Fråga

2011/12:18 Landshövding i Kalmar

av Lena Hallengren (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Länsstyrelsen i Kalmar län har sedan tidigare landshövding Sven Lindgrens förordnande gick ut i april 2011 endast haft en tillförordnad chef. Detta kan jämföras med Blekinge län som i samband med att tidigare landshövding skulle lämna sin post fick en ny utsedd flera månader före tillträdandet.

Det går inte i en kort fråga att beskriva hur detta påverkar länet. Regeringen visar med all önskvärd tydlighet sin syn på Kalmar län.

Jag vill därför fråga statsrådet Attefall vilka åtgärder han avser att vidta för att Kalmar län snarast ska få en ny landshövding utsedd.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2011-09-28 Anmäld: 2011-09-28 Besvarad: 2011-10-05 Svar anmält: 2011-10-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-10-05)