Landsbygdsutveckling vid Skillingaryds skjutfält

Skriftlig fråga 2009/10:1008 av Johansson, Annie (c)

Johansson, Annie (c)

den 31 augusti

Fråga

2009/10:1008 Landsbygdsutveckling vid Skillingaryds skjutfält

av Annie Johansson (c)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Skillingaryds skjutfält i Vaggeryds kommun är ett viktigt övningsfält för Försvarsmakten och inget som jag ifrågasätter. Övningsfältet rymmer ett vackert landskap och ligger i nära anslutning till Skillingaryds samhälle, näringsverksamheter och många hästgårdar. En levande landsbygd runt omkring Skillingaryd är oerhört viktigt för jobb, företag och boendemöjligheter.

Försvarsmakten och kommunen har de senaste åren haft en kommunikation då Försvarsmakten ska säga sista ordet vid ny bebyggelse och nya gång- och cykelbanor, även utanför skjutfältets område.

I ett yttrande (HKV beteckning 13920:54267) över kommunens detaljplan skriver Försvarsmakten: ”Nya bostäder eller annan störningskänslig bebyggelse som exempelvis hästgårdar, kommer därmed inte att kunna accepteras inom det område som redovisas till länsstyrelsen.” Det är anmärkningsvärt att en myndighet som Försvarsmakten kategoriskt avvisar ny bebyggelse och en utvidgning av samhället och landsbygden. Det skulle formligen lägga en död hand över väldigt stora områden i och utanför Skillingaryd.

Vilken avvägning gör försvarsministern mellan skjutfältets verksamhet och behovet av landsbygdsutveckling med hästgårdar och näringsverksamhet samt bebyggelse i centrala Skillingaryd, och avser försvarsministern att vidta några åtgärder?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-08-31 Besvarad: 2010-09-14 Svar anmält: 2010-10-04 Anmäld: 2010-10-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-09-14)