Landsbygdsprogrammet

Skriftlig fråga 2012/13:538 av Sonidsson, Eva (S)

Sonidsson, Eva (S)

den 23 maj

Fråga

2012/13:538 Landsbygdsprogrammet

av Eva Sonidsson (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Allt fler svenska bönder har svårt med lönsamheten i sin verksamhet, vilket leder till att gårdar läggs ned och våra öppna landskap växer igen. Samtidigt importeras mer än hälften av den mat vi äter i landet. I längden är det inte hållbart att vara beroende av importerad mat. Sverige borde vara självförsörjande, åtminstone när det gäller våra baslivsmedel, och därför borde produktionen av svensk mat öka i stället.

Lantbruket är också en viktig arbetsgivare på orter där det är ont om jobb. Med rätt förutsättningar att driva företag på landsbygden skulle man kunna skapa många nya arbetstillfällen.

Nu har dessa förutsättningar kraftigt försämrats genom att landsbygdsprogrammet har minskats med 500 miljoner kronor, vilket är en nedskärning med hela 20 procent. Detta kommer att sätta ännu större press på en bransch med svag lönsamhet och leda till ännu fler nedläggningar.

Avser jordbruksministern att vidta åtgärder för att återställa omfattningen av landsbygdsprogrammet?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2013-05-23 Inlämnad: 2013-05-23 Svar anmält: 2013-05-29 Besvarad: 2013-05-29
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-05-29)