Landets skolböcker och det mångkulturella perspektivet

Skriftlig fråga 2005/06:861 av Frans, Joe (s)

Frans, Joe (s)

den 25 januari

Fråga 2005/06:861 av Joe Frans (s) till statsrådet Ibrahim Baylan (s)

Landets skolböcker och det mångkulturella perspektivet

I förra veckan började vårterminen. Undervisningen i skolan ska stämma överens med demokratiska värden, slår läroplanen fast. Men SvD:s granskning som publiceras i dag visar att fördomar om homosexuella och invandrare florerar fritt i läroböcker i samhällskunskap.

Jag skrev en motion om just detta, i vilken jag uppmuntrade regeringen att göra en kritisk granskning av landets skolböcker ur ett mångkulturellt perspektiv. Detta är nödvändigt då Sverige har blivit alltmer mångkulturellt @ mer än var fjärde svensk invånare är antingen född utomlands eller har minst en förälder född utomlands.

Man kan med fog säga att verkligheten förpassat tankar om en kultur@ett folk@en nation till historien. Mentalt sett rör vi oss dock fortfarande i ett samhälle som i mångt och mycket kretsar kring sådana tankar. Här krävs det djupgående attitydförändringar. I detta har inte minst skolan ett betydande ansvar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt statsråd vad som har gjorts i sakfrågan samt vad han avser att göra framgent.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-01-25 Anmäld: 2006-01-25 Besvarad: 2006-02-01 Svar anmält: 2006-02-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-02-01)