Landets jägare och sportskyttar

Skriftlig fråga 2019/20:504 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Den 19 juni 2019 riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen att bland annat se över vapenlagstiftningen. Detta för att underlätta för landets jägare, sportskyttar och samlare.

Det är fortfarande orimliga väntetider när det gäller licensärendena, vilket försvårar för landets jägare och sportskyttar.

Nu har det gått snart ett halvår och fortfarande har inte regeringen tillsatt någon utredning eller påbörjat arbetet med att underlätta för landets jägare, sportskyttar och samlare.

Tillkännagivandet har en tydlig majoritet i riksdagen med stöd av M, KD, SD, L och C.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

När kommer utredningen att tillsättas och när kommer den att vara klar? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-27 Överlämnad: 2019-11-28 Anmäld: 2019-11-29 Svarsdatum: 2019-12-04 Sista svarsdatum: 2019-12-04
Svar på skriftlig fråga