Landbaserade laxodlingar

Skriftlig fråga 2016/17:225 av Fredrik Christensson (C)

Fredrik Christensson (C)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Ett företag som vill starta en landbaserad laxodling kan i dag inte importera laxfiskar från Norge eftersom det är förbjudet enligt svensk lag att föra in levande laxfiskar. Detta hämmar utvecklingen och riskerar att flera potentiella arbetstillfällen uteblir.

Den nuvarande lagstiftningen hindrar företag från att ta in laxfiskar och smolt från Norge till Sverige. Lagstiftningen bygger på öppna laxodlingar till havs och tycks inte ta hänsyn till förutsättningarna vid laxodlingar på land i slutna system. I den nuvarande regleringen, SJVFS 2000:157, står det följande i 5 a § Införsel från Norge samt Färöarna av levande laxfiskar (alla arter av familjen Salmonidae inklusive harr och sik) samt rom och mjölke av sådan fisk är förbjuden.

Landbaserade laxodlingar i slutna system har helt andra förutsättningar och saknar den smittorisk som motiverat regelverket för laxodlingar i havet. När nu företag vill starta landbaserad laxodling så hindras de av regelverket från att föra in levade laxfiskar från Norge. Detta regelverk försvårar för svenska företag och utvecklingen av vattenbruket, försämrar konkurrenskraften och riskerar att leda till att arbetstillfällen uteblir.

 Min fråga till statsrådet Sven-Erik Bucht är därför:

 

Vad avser statsrådet att göra för att ändra gällande förordningar och därmed möjliggöra för berörda företag att importera levande lax för odling i slutna system? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-10-26 Överlämnad: 2016-10-26 Anmäld: 2016-10-27 Svarsdatum: 2016-11-02 Sista svarsdatum: 2016-11-02
Svar på skriftlig fråga