Land-för-land-rapportering

Skriftlig fråga 2013/14:277 av Bergstedt, Hannah (S)

Bergstedt, Hannah (S)

den 19 december

Fråga

2013/14:277 Land-för-land-rapportering

av Hannah Bergstedt (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Skatt är viktigt för varje lands möjlighet att utvecklas, och det är därför också ur ett socialdemokratiskt perspektiv en fråga om rättvisa. Skatteinkomster krävs för att kunna utveckla en infrastruktur för både företag och medborgare. Skatter behövs för att kunna utbilda arbetskraften. Att företag i allmänhet och storföretag i synnerhet betalar sina skatter är också viktigt för neutral konkurrens. Senast i förra veckan lyftes siffror fram om att skatteundandragandet är tio gånger större än det totala biståndet. Detta är ett faktum som gör att flera utvecklingsländer trots stora naturtillgångar inte kan göra nödvändiga investeringar för att kunna utvecklas, däribland att kunna bygga myndigheter med legitimitet som effektivt kan ta upp skatter. I OECD:s arbete med BEPS framkommer att överenskommelser kring informationsutbyte och transparens är en viktig punkt för att kunna åstadkomma förändring i frågan. Vid utfrågningen i riksdagen den 10 december uttalade statssekreteraren att land-för-land-rapportering var ett bra om än inte fullkomligt verktyg. I en skrivelse från den 26 november inför arbetet i EU-parlamentet och rådet framgår att regeringen inte vill införa bestämmelser kring land-för-land-rapportering. Regeringen vill i stället att det ska uppmuntras till självreglering, vilket såväl OECD-experten som näringslivet är kritiska till. Orsaken sägs vara att utvecklingsländerna inte har utbyggda myndigheter för att kunna ta till vara den skattebas som det finns potential till. Frågan är dock hur sådana ska kunna byggas upp utan skatteinkomster.

På vilket sätt avser ministern att stödja arbetet inom OECD mot internationell skatteflykt och stärka utvecklingsländernas möjlighet att få tillgång till de skatter som borde betalas i dessa länder?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-12-19 Anmäld: 2013-12-20 Besvarad: 2014-01-15 Svar anmält: 2014-01-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-15)