Läkemedlet Naloxon

Skriftlig fråga 2017/18:842 av Karin Rågsjö (V)

Karin Rågsjö (V)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Sverige har ett oacceptabelt högt antal narkotikarelaterade dödsfall, något som det är angeläget att komma till rätta med. Om detta är Vänsterpartiet och regeringen överens.

Naloxon är ett välfungerande läkemedel och en väletablerad behandlingsform som används vid överdoser av heroin och andra opioidsubstanser. Naloxon är varken farligt eller beroendeframkallande.

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket fick under år 2017 i ett regeringsuppdrag uppgiften att utreda förutsättningarna för att öka tillgängligheten. I utredningen finns tre förslag för ökad tillgänglighet: att sjuksköterskor får rätt att förskriva Naloxon, att det blir möjligt att också lämna ut läkemedlet vid förskrivningstillfället samt att räddningstjänsten får möjlighet att ge Naloxon i väntan på ambulans. Således tycks det råda enighet om att tillgång till läkemedlet är en viktig komponent för att få ned de narkotikarelaterade dödsfallen. Därför oroas jag av rapporter som kommit om att polisen obstruerar bruket av Naloxon och i vissa fall också uppges ha beslagtagit läkemedlet. Detta trots att det i det förekommande fallet klart och tydligt stått på förpackningen att patienten genomgått en utbildning för hantering av läkemedlet och att polisen inte får beslagta det.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll följande:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att rätt information beträffande Naloxon ska finnas och spridas hos berörda parter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-23 Överlämnad: 2018-02-26 Anmäld: 2018-02-27 Svarsdatum: 2018-03-07 Sista svarsdatum: 2018-03-07
Svar på skriftlig fråga