Läkemedelsverket och Ritalina

Skriftlig fråga 2005/06:336 av Lindholm, Jan (mp)

Lindholm, Jan (mp)

den 11 november

Fråga 2005/06:336 av Jan Lindholm (mp) till statsrådet Ylva Johansson (s)

Läkemedelsverket och Ritalina

Den 15 juni i år godkände Läkemedelsverket försäljning i Sverige av amfetaminpreparatet Ritalina, som ges till barn med adhd. Detta trots att verket kände till katastrofala följder vid användning av preparatet.

Narkotikapreparatet Ritalina drogs in i Sverige på 1960-talet efter en missbruksskandal. Men på senare år har svenska psykiater krävt att barn med adhd ska ges Ritalina och andra centralstimulerande läkemedel. Under 2004 ansökte läkemedelsbolaget Novartis om att få Ritalina godkänt för barn i Sverige och fick lämna in dokumentation till Läkemedelsverket. I de inlämnade dokumenten avslöjas att det är känt att behandling med Ritalina och behandlingens plötsliga upphörande kan orsaka depression hos en del patienter. Vid sökning i läkemedelsbolaget Novartis internationella databas över säkerhetsdata hittades 21 fall av självmordsförsök och 6 fall av självmord.

I en liknande historia i Storbritannien som gällde ett antidepressivt läkemedel avslogs ansökan och det brittiska läkemedelsverket förbjöd all utskrivning till barn och ungdomar. Men här i Sverige agerade inte Läkemedelsverket till barnens försvar. Här godkändes Ritalina, och verket gömde informationen om självmord och självmordsförsök. Varken allmänhet, läkare eller politiker fick något veta.

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att förhindra att viktig information om läkemedel undanhålls allmänhet och läkare med flera?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-11-11 Anmäld: 2005-11-11 Besvarad: 2005-11-16 Svar anmält: 2005-11-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-11-16)