läkemedelsskulder

Skriftlig fråga 2000/01:979 av Sidén, Anita (m)

Sidén, Anita (m)

den 28 mars

Fråga 2000/01:979

av Anita Sidén (m) till socialminister Lars Engqvist om läkemedelsskulder

Alltfler patienter kan inte betala sina läkemedel. Apoteket uppger att de skickar alltfler ärenden vidare till indrivning. Apoteket har ca 500 000 kunder som i dag har möjlighet att delbetala sina läkemedel. Apotekets kostnader för uteblivna betalningar är ungefär 30 miljoner kronor, en siffra som ökat dramatiskt de senaste åren. Kronofogdemyndigheten i Västra Götaland uppskattar att en femtedel av deras betalningsförelägganden handlar om läkemedelsskulder. Henrik Salomonsson, sektionschef vid socialtjänsten i Jönköping, menar att det är de med inkomster precis över socialbidragsnormen som i högst utsträckning inte kan betala sina läkemedelskostnader.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet följande:

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att patienter inte ska bli skuldsatta på grund av höga läkemedelskostnader?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-03-28 Anmäld: 2001-04-03 Besvarad: 2001-04-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-04-03)