Läkemedelsberoende som ett folkhälsoproblem

Skriftlig fråga 2006/07:739 av Westerholm, Barbro (fp)

Westerholm, Barbro (fp)

den 28 februari

Fråga

2006/07:739 Läkemedelsberoende som ett folkhälsoproblem

av Barbro Westerholm (fp)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Sverige har elva folkhälsomål varav det elfte tar upp att bruket av beroendeframkallande medel är en viktig bestämningsfaktor för hälsan. Även spelberoende kan leda till ohälsa. För att nå målet anges att det är nödvändigt att vidta åtgärder mot skador på grund av tobak, alkohol och spel. Åtgärder ska också vidtas för att skapa ett samhälle fritt från narkotika och dopning. Åtgärder för att förebygga läkemedelsberoende nämns däremot inte trots att det enligt Folkhälsoinstitutets rapport Beroendeskapande läkemedel – ett folkhälsoproblem som ökar (A2006:05) är så många som en kvarts miljon människor i Sverige som i dag kan vara beroende av eller fysiologiskt tillvanda till smärtstillande medel, sömnmedel och lugnande medel.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet om hon avser att också ta med åtgärder mot läkemedelsberoende inom ramen för det elfte folkhälsomålet.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-02-28 Anmäld: 2007-02-28 Besvarad: 2007-03-07 Svar anmält: 2007-03-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-03-07)