läkemedel mot demens

Skriftlig fråga 1998/99:63 av Olsson, Lena (v)

Olsson, Lena (v)
Fråga 1998/99:63 av Lena Olsson (v) till statsrådet Maj-Inger Klingvall om läkemedel mot demens

den 11 november

Trygghetsfrågorna är mycket viktiga frågor för alla medborgare i landet. Man kan dagligen läsa och höra i medier om droger, kriminalitet och våld.

De av oss som bor på mindre orter i landet har på senare tid blivit mer och mer drabbade av t.ex. väpnade rån, inbrott osv. En förklaring kan vara att de mindre orterna har få poliser stationerade där och arbetar under kontorstid. Lagbrytarna verkar ha en god uppfattning om när polisen arbetar.

I västra Gästrikland har de grövre brotten ökat i antal på de mindre orterna som Hofors, Storvik, Ockelbo m.m. Brottsförebyggande arbete är allas vårt ansvar dvs. polisens, kommunens m.fl. Det är ett arbete de flesta kommuner har kommit i gång med, men många befinner sig i ett uppstartningsskede och resultatet kan ännu inte avläsas på ett bra sätt. Polisen har dock huvudansvaret när det gäller brottsbekämpning.

T.ex. i Sandvikens polisområde är medelåldern 47 år, av 69 poliser (inklusive chefer) är 15 stycken inte helt arbetsföra förutom de som är tjänstlediga av vanliga orsaker. Detta betyder att det tillgängliga antalet poliser i yttre tjänst minskar och att inom en ganska kort tidsrymd faller många för ålderstrecket och går i pension.

Vilken personalförsörjningsplan finns det hos Rikspolisstyrelsen, som säkerställer rekrytering av nyexaminerade polisaspiranter till t.ex. polismyndigheten i Gävleborg?

 

den 12 november

den 12 november

EU har stoppat det nya läkemedlet propentofylline som har en bromsande effekt på demenssjukdom. Detta läkemedel skulle ha kommit ut i höst och både läkare och anhöriga har haft stora förväntningar på det. Anledningen till stoppet skulle vara att studier som har gjorts i USA ej visat samma goda resultat som i Europa.

Enligt professor Bengt Winblad vid Huddinge sjukhus har amerikanerna använt läkemedlet fel. Detta läkemedel skall enligt rekommendationer tas på tom mage för att få avsedd effekt. Amerikanerna har tagit medlet i samband med måltiderna, därav skillnaderna i de studier som gjorts.

Denna medicin skall till skillnad mot liknande mediciner inte ge några biverkningar och den påverkar sjukdomsprocessen även på längre sikt. Trots goda studier i Europa stoppas nu denna efterlängtade medicin.

Min fråga till ministern är:

Avser ministern att vidta åtgärder så att läkemedlet propentofylline kan användas i Sverige?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-11-12 Anmäld: 1998-11-16 Besvarad: 1998-11-18
Svar på skriftlig fråga