Läkarutbildning vid Örebro universitet

Skriftlig fråga 2009/10:373 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 18 december

Fråga

2009/10:373 Läkarutbildning vid Örebro universitet

av Ameer Sachet (s)

till statsrådet Tobias Krantz (fp)

Högskoleverket beslutade den 15 april 2008 att avslå Örebro universitets ansökan om rätten att utfärda läkarexamen. Med den läkarbrist som råder och det söktryck som finns på de sex befintliga läkarutbildningarna är det mycket olyckligt att Örebro universitet inte får möjligheten att inrätta en läkarutbildning. Örebro ligger strategiskt i ett område som, tillsammans med Värmland och Dalarna, har mycket låg läkartäthet. De akuta problemen med läkarbrist löser landstingen i regel genom att anlita stafettläkare till skyhöga kostnader. Örebro universitet har utomordentliga förutsättningar att utveckla en modern och innovativ läkarutbildning. Alla inblandade parter arbetar mycket hårt för att detta ska kunna bli verklighet. Landsting och kommuner i regionen har bidragit till att skapa förutsättningar. Universitetssjukhuset i Örebro, USÖ, är ett av Sveriges åtta universitetssjukhus. Sjukhuset har över 3 500 anställda uppdelade på nästan 40 kliniker och avdelningar. Dessa utgörs av ca 600 läkare, ca 1 700 sjuksköterskor och ca 600 stycken undersköterskor. USÖ har plats för cirka 600 patienter och nästan 200 000 läkarbesök görs per år. USÖ har också 20 professorer, 50 docenter och 100 doktorander. Forskningen är omfattande och universitetet och universitetssjukhuset har samverkat med Linköping i läkarutbildningen under många år. Goda kontakter finns också med Uppsala universitet. De sex befintliga läkarutbildningarna mäktar inte med fler läkarstudenter, det är därför hälften av svenska legitimerade läkare kommer från andra länder eller är svenskar som studerat till läkare i andra länder.

Vilka långsiktiga steg avser statsrådet att vidta så att antalet lärosäten som utfärdar läkarexamen blir fler i landet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-12-18 Anmäld: 2009-12-21 Besvarad: 2010-01-13 Svar anmält: 2010-01-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-01-13)