Läkarstudenter som hoppar av studier

Skriftlig fråga 2018/19:684 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

Flera svenska universitet som erbjuder läkarprogrammet finner att andelen studenter som klarar kurserna har minskat de senaste åren. Detta är en mycket oroväckande utveckling som måste analyseras noga och framför allt åtgärdas. Läkarprogrammet är ett av de dyraste utbildningsprogram som ges vid svenska lärosäten. Utvecklingen är därför samhällsekonomiskt problematisk. Dels därför att den förväntade andelen utexaminerade läkare minskar, dels för att utbildningsplatser kan bli stående tomma en bit in på utbildningen. 

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Matilda Ernkrans:

 

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att avhoppen från läkarprogrammen ska kunna minska?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-05-21 Överlämnad: 2019-05-22 Anmäld: 2019-05-27 Svarsdatum: 2019-05-29 Sista svarsdatum: 2019-05-29
Svar på skriftlig fråga