läkarbristen i Västsverige

Skriftlig fråga 1998/99:165 av Fransson, Sonja (s)

Fransson, Sonja (s)
Fråga 1998/99:165 av Sonja Fransson (s) till socialministern om läkarbristen i Västsverige

den 8 december

Det finns i dag en stor brist på läkare i Västsverige. En revisorsrapport visar att det finns läkare i f.d. södra Älvsborg som förra året arbetade uppemot 800 timmar utöver ordinarie arbetstid. Främst handlar det om omfattande jour- och beredskapsarbete. I flera fall bröt läkarna mot gällande arbetstidsregler. Bristen på narkos- och psykiatriläkare är nu akut.

I takt med att sjukvården utvecklas och vi klarar att behandla fler diagnoser, äldre och sjukare patienter, ökar behovet av fler läkare. Om några år går dessutom många specialistläkare i pension.

Bristen på läkare är ett stort arbetsmiljöproblem, men också ett problem för patienten med långa väntetider som följd. På psykiatriska kliniken i Borås kan man t.ex. för närvarande enbart prioritera inneliggande patienter och inte längre ta emot patienter i öppenvården.

Nu måste det till krafttag för att lösa läkarbristen i Västsverige.

Vilka åtgärder ämnar ministern vidta för att lösa läkarbristen i Västsverige?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-12-08 Anmäld: 1998-12-14 Besvarad: 1999-01-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga