Lågt valdeltagande hos individer med intellektuell funktionsnedsättning

Skriftlig fråga 2017/18:538 av Birgitta Ohlsson (L)

Birgitta Ohlsson (L)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Sex av tio individer med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige röstar inte. Det är dessutom endast i knappt 30 år som de haft rättigheten och möjligheten att använda sin demokratiska rättighet att få rösta i valen. Det var nämligen först år 1989 som omyndigförklaringarna togs bort för personer med vissa funktionsnedsättningar.

Vid valet 2014 gjorde Statistiska centralbyrån en studie baserad på personer med intellektuell funktionsnedsättning som samtidigt är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Den visade på strax över 40 procent i valdeltagande. När konkreta satsningar däremot gjorts mot denna grupp har det kunnat påvisas direkta resultat. År 2014 genomfördes ett pilotprojekt där studiecirkeln Mitt val användes för att tillgängliggöra valet och politiken. 500 individer med intellektuell funktionsnedsättning deltog, och över 80 procent valde att rösta efteråt.

Det är regeringens ansvar att stärka valdeltagandet. Mot bakgrund av målgruppens svaga förankring i väljarkåren och mot bakgrund av det stora beroende som finns gentemot offentligt styrd myndighetsutövning vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Hur avser ministern att initiera satsningar inför valet 2018 med syfte att höja valdeltagandet hos medborgare med intellektuell funktionsnedsättning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-12-21 Överlämnad: 2017-12-22 Besvarad: 2018-01-05 Sista svarsdatum: 2018-01-05 Anmäld: 2018-01-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga