Lågt skadestånd vid diskriminering på krogen

Skriftlig fråga 2005/06:1537 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 5 maj

Fråga 2005/06:1537 av Luciano Astudillo (s) till statsrådet Jens Orback (s)

Lågt skadestånd vid diskriminering på krogen

Återigen utdöms ett lägre skadestånd för krogdiskriminering än vad Diskrimineringsombudsmannen begärt.

Nu på onsdagen kom en dom i Malmö tingsrätt där fyra män sammanlagt får 60 000 kr i skadestånd för att de nekades inträde på en krog i Malmö. Tidigare har Högsta domstolen i ett diskrimineringsmål där två lesbiska kvinnor blev avvisade från en krog i Stockholm när de pussades sänkt skadeståndet. Hovrätten utdömde då 50 000 kr i skadestånd. Den gången valde HD att sänka beloppet till 15 000 kr per person.

Lagen är ännu tämligen oprövad. Men i förarbetena befästs att skadeståndet ska vara kännbart för den som diskriminerar. Dessa två domar visar att skadestånden för krogdiskriminering närmar sig en nivå som inte kan anses som avskräckande.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att skadestånden för diskriminering ska bli kännbara?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-05-05 Anmäld: 2006-05-05 Besvarad: 2006-05-10 Svar anmält: 2006-05-10
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-10)