Lagstiftning om åldersdiskriminering

Skriftlig fråga 2006/07:1616 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 5 september

Fråga

2006/07:1616 Lagstiftning om åldersdiskriminering

av Luciano Astudillo (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Enligt direktiv 2000/78/EG(1) ska alla EU-länder senast den 31 december 2006 ha implementerat lagstiftning mot åldersdiskriminering. Sverige är det enda landet i EU som saknar en sådan lagstiftning. Enligt uppgifter från svenska massmedier har det ansvariga statsrådet deklarerat att hon inte har några planer på att uppfylla de krav som direktivet stipulerar inom föreskriven tid.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att Sverige ska införa lag mot åldersdiskriminering enligt direktiv 2000/78/EG(1)?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-09-05 Anmäld: 2007-09-06 Besvarad: 2007-09-19 Svar anmält: 2007-09-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-19)