Lagstiftning mot organhandel

Skriftlig fråga 2016/17:1764 av Margareta Cederfelt (M)

Margareta Cederfelt (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Spanien och Italien har antagit lagar som kriminaliserar organhandel, men inte Sverige. Under senare år har handeln med organ ökat globalt. Enligt kinesisk officiell statistik genomförs årligen ca 10 000 organtransplantationer i Kina med organ som kommer från frivilliga donationer och avrättade fångar. Enligt inofficiella uppgifter, beräknade av bland annat journalisten Gutmann, är mörkertalet stort och det handlar egentligen om 60 000–100 000 organtransplantationer per år i Kina.

Organtransplantationerna är en del av internationell brottslighet och operationerna genomförs oftast till mycket höga kostnader. Utöver det rent etiska perspektivet finns det många andra negativa aspekter och kritiska frågor angående organhandeln, exempelvis varifrån organen kommer, hur transplantationerna genomförs och på vilket sätt de svarta pengar som den illegala verksamheten omsätter används.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

Är ministern beredd att ta initiativ till lagstiftning som kriminaliserar handel med organ?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-07-31 Överlämnad: 2017-08-01 Besvarad: 2017-08-15 Sista svarsdatum: 2017-08-15 Anmäld: 2017-08-31
Svar på skriftlig fråga