Lagstiftning för beredskap vid en pandemi

Skriftlig fråga 2005/06:1360 av Stenmark, Rigmor (c)

Stenmark, Rigmor (c)

den 4 april

Fråga 2005/06:1360 av Rigmor Stenmark (c) till statsrådet Morgan Johansson (s)

Lagstiftning för beredskap vid en pandemi

Statsrådet har i en interpellationsdebatt den 28 mars 2006 svarat på frågan om svenska förberedelser för en framtida pandemi. Detta är en fråga som i hög grad intresserar den svenska befolkningen. Förhoppningen är att vi ska slippa drabbas av en influensapandemi men det är viktigt att det finns beredskap för det värsta scenariot.

I interpellationsdebatten har ministern svarat: Regeringen har fört in H5N1 som allmänfarlig sjukdom i smittskyddslagen för att underlätta smittspårning av det aktuella viruset. Om viruset skulle mutera så att smitta uppkommer mellan människor kommer vi att vidta förändringar i lagstiftning som behövs för att hindra vidare smittspridning.

Detta svar är i högsta grad otillfredsställande; jag anser att lagstiftningen måste vara klar att tas i bruk innan en smittspridning har uppkommit. Det kan väl inte vara så att ministern inväntar en pandemi innan ministern agerar?

Sverige måste vara berett och ha en lagstiftning som ger möjligheter att så att säga trycka på de knappar som behövs för att vidta alla möjliga åtgärder för att så långt som möjligt förhindra en nationell katastrof.

Min fråga till statsrådet är:

Kommer statsrådet att föreslå förändringar för att förhindra smittspridning i landet så att riksdagen snabbt kan fatta beslut i frågan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-04-04 Anmäld: 2006-04-04 Besvarad: 2006-04-12 Svar anmält: 2006-04-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-04-12)