Lägre grad av antibiotikaresistens med rena händer

Skriftlig fråga 2017/18:1267 av Margareta Cederfelt (M)

Margareta Cederfelt (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Antibiotikaresistens är ett världsomfattande problem som påverkar mycket mer än hälso- och sjukvården. En viktig metod för att minska förekomsten av smittspridning och därmed förekomsten av infektioner med efterföljande antibiotikabehandling är att tvätta händerna. Med förbättrad hygien kan användandet av antibiotika minska.

En enkel metod som kan tillämpas på de flesta platser till en låg kostnad är handhygien. Att tvätta händerna regelbundet minskar risken för infektioner.

Den 5 maj har WHO utlyst till handhygienens dag, vilket i sig är bra, men det finns ytterligare 364 dagar under året. Betydelsen av god handhygien kan inte nog understrykas i något sammanhang eller på någon plats.

I Sverige arbetar Folkhälsomyndigheten med hygienfrågor, inklusive handhygien, och motsvarande myndigheter finns i ett stort antal andra länder för att stödja tillämpningen av god hygien.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

På vilket sätt är ministern beredd att arbeta för att kunskapen om god handhygien ska öka såväl nationellt som internationellt?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-05-04 Överlämnad: 2018-05-07 Anmäld: 2018-05-14 Sista svarsdatum: 2018-05-16 Svarsdatum: 2018-05-23
Svar på skriftlig fråga