Lagrådets kritik gällande ny upphandlingslagstiftning

Skriftlig fråga 2015/16:1428 av Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Den 12 februari 2016 yttrade sig Lagrådet över en remiss om ett nytt regelverk för upphandling. Lagrådets kritik var synnerligen omfattande.

Den 19 maj 2016 överlämnade regeringen en ny remiss – Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling till Lagrådet .

När Lagrådet yttrade sig över den stod det klart att regeringen inte tagit hänsyn till Lagrådets kritik av den 12 februari 2016. Detta konstaterade även Lagrådet: Den nya remissen bygger på förslagen i den första remissen och Lagrådets yttrande över den har inte beaktats.

Inte heller i propositionen, som beslutades den 22 juni 2016 men expedierades först den 28 juni 2016, har man beaktat Lagrådets kritik.

Min fråga till statsrådet Ardalan Shekarabi är därför:

 

Varför har statsrådet och regeringen inte beaktat Lagrådets mycket omfattande kritik?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-06-30 Överlämnad: 2016-07-04 Besvarad: 2016-07-18 Sista svarsdatum: 2016-07-18 Anmäld: 2016-08-25
Svar på skriftlig fråga