Lågfrekventa tidningars behov av övernattbefordran

Skriftlig fråga 2019/20:1854 av Saila Quicklund (M)

Saila Quicklund (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Postnord har genomfört stora förändringar i sin verksamhet och detta har skett på grund av effektivitetskrav. Antalet brev har minskat betydligt, men paketleveranser har ökat väsentligt i omfattning.

Postnord har ett stort och viktigt ansvar för att se till att post når kunder i hela Sverige och detta via den så kallade samhällsomfattande tjänsten.

Postnord testar nu med att övergå till varannandagsutdelning, och Post- och telestyrelsen uttrycker att detta är legitimt inom nuvarande postlagstiftning.

Med en utdelning av post varannan eller var tredje dag och dessutom med en variation på utdelning måndag, onsdag och fredag den ena veckan och tisdag och torsdag den andra veckan så blir konsekvenserna förödande för de lågfrekventa tidningsutgivarna. Utdelningarna av tidningarna kan därmed ske med flera dagars förskjutningar, och detta är allvarligt inte minst ur demokratisynpunkt.

Det är självklart även frustrerande för både prenumeranter och tidningsutgivare.

Alternativ till Postnord som distributör av tidningar saknas på många orter i landet och det omöjliggör alternativa lösningar till leveranser.

Min fråga till statsrådet Anders Ygeman är:

 

Hur avser statsrådet att agera för att de lågfrekventa tidningarnas behov av övernattbefordran av tidningar säkerställs?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-07-23 Överlämnad: 2020-07-24 Besvarad: 2020-08-07 Sista svarsdatum: 2020-08-07 Anmäld: 2020-08-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga